Shophouse Vinhomes Co Loa Global Gate – Co hoi cho cac nha dau tu

 

Shophouse Vinhomes C Loa – C hi sinh li hp dn cho nh u t

khng ch thu ht bi v tr c a, tin ch ng cp, m cn bi nhng cn shophouse a dng, tim nng sinh li hp dn. Bi vit ny s gii thiu chi tit v shophouse Vinhomes C Loa, ha hn s l la chn hon h?o cho nhng nh u t ang tm kim c hi kinh doanh thnh cng.

1. V tr c a:

 • Nm ti x? ng Hi, huyn ng Anh, H Ni, Vinhomes C Loa s hu v tr vng bn b sng Hng, tip gip vi cc tuyn ng huyt mch nh: i l V Nguyn Gip, ng vnh ai 3, cu T Lin (d kin hon thnh vo qu IV/2024),…
 • D dng kt ni n cc khu vc trung tm thnh ph H Ni, sn bay Ni Bi, cc tnh ln cn nh Bc Ninh, Bc Giang, H?i Dng,…
 • Thun tin cho vic di chuyn, hc tp, lm vic, vui chi gi?i tr.
 • Gn k cc khu cng nghip ln, thu ht ngun nhn lc di do, tim nng pht trin kinh t cao.
 • Tm nhn thong p ra sng Hng v khu th hin i, mang n khng gian sng trong lnh, mt m.

2. Thit k hin i, sang trng:

 • Shophouse Vinhomes C Loa ?c thit k theo phong cch hin i, sang trng, mang m du n Vinhomes.
 • Mi cn shophouse u s hu din tch linh hot t 100m n 200m, ph h?p vi nhiu m hnh kinh doanh khc nhau.
 • Tng 1 ?c thit k m, ph h?p kinh doanh ca hng, qun n, showroom,…
 • Tng 2 v tng 3 c th s dng kinh doanh vn phng, cho thu phng ngh hoc lm ni .
 • Sn vn ?c thit k ti mi, to im nhn cho c?nh quan v mang n khng gian xanh mt cho gia ch.

Tham kh?o bi vit  Global Gate – Ni an c l tng cho gia nh tr

3. Tim nng sinh li hp dn:

 • V tr c a: Nm trong khu th ng cp, thu ht l?ng ln c dn tim nng, ?m b?o l?ng khch hng di do cho hot ng kinh doanh.
 • Tin ch a dng: H thng tin ch ng cp v a dng ca thu ht c dn v khch tham quan, to iu kin thun l?i cho vic kinh doanh.
 • Thit k linh hot: Ph h?p vi nhiu m hnh kinh doanh khc nhau, p ng nhu cu a dng ca th trng.
 • Chnh sch u ?i: Ch u t Vinhomes cung cp nhiu chnh sch u ?i hp dn cho khch hng mua shophouse, gip ti u ha l?i nhun u t.

4. Phn loi shophouse:

 • Shophouse mt tin ng chnh: Din tch t 150m n 200m, v tr p nht d n, tim nng kinh doanh cao.
 • Shophouse mt tin ph: Din tch t 100m n 150m, ph h?p cho kinh doanh ca hng, qun c ph,…
 • Shophouse ni khu: Din tch t 100m n 120m, gi thnh h?p l, ph h?p cho kinh doanh vn phng, cho thu phng ngh,…

Shophouse Vinhomes C Loa l la chn hon h?o cho nhng nh u t thng thi, khng ch l ni kinh doanh m cn l c hi u t l?i nhun v xy dng thng hiu trong mt mi trng kinh doanh chuyn nghip v pht trin.